Bespreek uw idee! 06-236 704 11

Specials

SCHEPEN /

SPECIALS

Langenberg Specials zijn maatwerkoplossingen voor de beroepsvaart. Want als visser, rederij, provincie of gemeente moet u vaak rekening houden met de specifieke kenmerken van een gebied, waterweg, brug of oever. In nauw overleg met u bedenken we een slimme en efficiënte oplossing voor bijvoorbeeld een afwijkende lengte, draaicirkel, diepgang, hoogte of aanmeeroptie. Zo maakten we een speciaal jachtontwerp voor rondvaartboten in de smalle grachten van Leiden, een onbemand vuilwaterstation voor goed bereikbare en kostenefficiënte scheepstoiletafzuiging en een vissersboot met een aangepaste diepgang voor het wad rondom Texel. Uiteenlopende vragen waar een functionele toepassing voorop staat. Daag ons uit en u kunt vooruit.

RONDVAARTBOOT LEIDEN

Opdrachtgever: De Leidse Rederij
Uitdaging: ontwerp een serie rondvaartboten met een maximale hoogte en een zeer kleine draaicirkel om onder de bruggen en overdekte gracht van Leiden door te kunnen varen

Rondvaartboot Leiden

ONBEMAND VUILWATERSTATION

Opdrachtgever: Marrekrite (Recreatieschap Friesland)
Uitdaging: bedenk een alternatief voor de bemande vuilwaterschepen die langs ieder schip moeten varen om de scheepstoiletten te legen
Specifiek ontwerp: een onbemand ponton dat centraal gelegen als vuilwaterstation dient voor pleziervaart en niet afhankelijk is van seizoen en tijdstip. Dit vraagt minder mankracht en planning en scheepseigenaren bepalen zelf wanneer ze het vuilwaterstation aandoen

“Tijd en geld besparen en toch voor alle pleziervaart
een goed bereikbare service bieden”

Onbemand vuilwaterstation
It Húske is een drijvend vuilwaterstation waar plezierjachten hun vuilwatertank kunnen legen. Er is ook een toilet aanwezig. Het station zuivert het vuilwater ter plekke en loost het weer schone water op het oppervlaktewater. De installatie werkt op energie van zonnepanelen en is daardoor zelfvoorzienend.

FILMPJE: bekijk hoe It Húske op zijn plaats wordt gelegd.

VISSERSBOOT TEXEL

Opdrachtgever: Blom Visser
Uitdaging: in de ondiepe Waddenzee is diepgang al snel een bottleneck. Hoe kun je met een vissersboot ook op hele ondiepe plekken komen?
Specifiek ontwerp: een vissersboot heeft doorgaans een grote, krachtige motor, die daarmee de maximale diepgang bepaalt. Door het motorblok anders in te delen en deels in een tunnel in te bouwen, konden we 85 cm diepgang en 2,5 meter doorvaarthoogte bereiken.

“Ik wilde op visplekken kunnen komen waar het heel ondiep is”